(KAHS) Karnali Academy of Health Sciences

Jumla,Karnali, Nepal

Administrative Support

Binod Adhikari
HOD (IT-Department)
binod@kahs.edu.np
9855052423
KAHS
Amrit Bahadur Bhandari
Administrative Officer

Central-Admin

amritbdrbhandari@gmail.com
9851025826
KAHS
Mr.Dwanda Bahadur Shahi
Administrative Officer

       Hospital

dwandashahi@gmail.com
9848166703
KAHS
Mr.Indra Raj Dangi
Administrative Officer

Academy

indraraazdangi@gmail.com
9858320470
KAHS
Nanda Raj Upadhayay
HR Manager
optimisticnanda@gmail.com
87520355
KAHS
Makendra Bahadur Shahi
Finance Chief
dept.finance@kahs.edu.np
9841967152
KAHS
Megh Raj Budha
Medical Recorder
budha.megh2002@gmail.com
9849030342
KAHS
Chet Bahadur Rokaya
Store Chief
store@kahs.edu.np
9848302925
KAHS